Lazer, ışığın uyarılmış ışıma ile yükseltilmesini sağlayan bir optik düzenektir. İngilizcesi “laser” olan lazer, ismini “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” tamlamasının akroniminden almaktadır; bu tamlama “ışığın uyarılmış ışıma ile yükseltilmesi” anlamına gelmektedir. İlk lazer, 1960 yılında Theodore Maiman tarafından Charles Townes ve Arthur L. Schawlow’un teorileri baz alınarak üretilmiştir. Lazerin ışıktan daha düşük mikrodalga frekanslarında çalışan versiyonu olan “maser” (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) ise Townes tarafından 1953 senesinde bulunmuştur.

Lazerler, fotonları uyumlu bir hüzme şeklinde oluşturur. Lazeri diğer ışık kaynaklarından ayıran ana özellik lazer ışınının “uyumlu” (coherent) olmasıdır: bu ışık hüzmesinin çok ufak bir bölgeye odaklanabilmesini ve tek renk ışık üretilebilmesini sağlar. Lazerler aynı zamanda femtosaniye darbeler (“ultra kısa darbe”) üretebilmektedir.

Lazerin ana çalışma prensibini oluşturan uyarılmış ışıma konsepti ilk olarak 1917 yılında Albert Einstein tarafından öne sürülmüştür. 1960 yılında Theodore Maiman yakut kristalinden lazer ışımasını elde etmiş ve lazerinin varlığını kanıtlamıştır. Günümüzde lazer ışını endüstriyel süreçlerde, mühendislik alanında, tıpta, bilimsel araştırmalarda, meteorolojide, fiber optik iletişim, holografide ve savunma donanımlarında kullanılmaktadır.